way :: animator.ru : data base : films : IVAN AND MITROPHAN ON TV
IVAN AND MITROPHAN ON TV
IVAN AND MITROPHAN ON TV
IVAN I MITROFAN V TELEVIZORE
(film)
15 min., 1997
directed byAlexander Davydov
art directorsVictoria Goldenberg, Alexandra Prokofyeva
artistsA. Chistyakov, I. Zaruba, D. Leskov, M. Vakhrushina, L. Gridneva, Ye. Koroleva, Igor Mednik, Ye. Smirnova, I. Cherenkova, O. Katsuba, Kirill Polikarpov, I. Borissova, A. Verkhovskaya, L. Pronkin, A. Mitrokhin, A. Troitskaya, A. Petrov, S. Konopleva, L. Razgulyaheva, V. Korogodina, Alexandra Prokofyeva, Natalia Berezovaya, Ye. Kalacheva, M. Sharkova, V. Brovarchuk
animatorsDmitry Kupriyanov, A. Dauhetas, N. Malykhina, Olga Orlova, Natasha Malgina, P. Nastanuk, Sergei Luknitsky, Inna Yevlannikova, Ye. Donskaya, Irina Baranova
produced byVladimir Repin


© Animator.ru, at a reprint of materials the reference to the animator.ru is obligatory.

Web-site www.animator.ru was created with Financial Support of Federal Press and Mass Media Agency.

If you have any questions, feel free to contact us hitruk@mail.ru

If you noticed a mistake on this page, please, mark it out with a mouse and press Ctrl+Enter